Dodane przez on 5 września 2017

Miasto i Gmina Pilawa realizuje Projekt pn: „ Rozbudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  • Okres realizacji: 2017-2018 r.
  • Cel projektu : przekształcenie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy i oferty kulturalnej oraz lokalny ośrodek życia społecznego.
  • Dofinansowanie wynosi 66,16% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu przebudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, powstanie w nim biblioteka z czytelnią, sala widowiskowa, pracownia komputerowa,  sale zajęciowe, sala prób orkiestry dętej, kręgielnia, lokal gastronomiczny oraz pomieszczenia administracyjne. Wykonane zostaną również  parkingi, dojścia i dojazdy, przyłącza mediów, oświetlenie terenu oraz nasadzenia zieleni. Rozbudowany z unijnym wsparciem obiekt stworzy warunki dla rozwoju lokalnego ośrodka życia społecznego.

Dodane w kategorii: Aktualności