O projekcie

Miasto i Gmina Pilawa realizuje Projekt pn: „ Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zdjęcia
Z REALIZACJI PROJEKTU
Aktualności
Postęp prac z realizacji zadania

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/virtualki/170476/wp-includes/post-template.php on line 310

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, tel. 25 685 61 10, e-mail: urzad@pilawa.com.pl