Dodane przez 1 marca 2019

W piątek 1 marca 2019 roku dokonano oficjalnego otwarcia obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie po jego generalnym remoncie i rozbudowie. Wśród zaproszonych gości w uroczystości udział wzięli między innymi:
• Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak;
• Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek;
• Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska;
• Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Żochowski;
• Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba;
• Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki;
• Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Iwona Kurowska;
• Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Kazimierz Sionek;
• Radni Powiatowi: Ewa Kędziorek, Marek Chciałowski;
• Skarbnik Powiatu Garwolińskiego Jolanta Zawadka;
• Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu garwolińskiego,
• Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski;
• Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie asp. szt. Dariusz Rogala;
• Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Garwolinie Maria Stefanowska;
• Kierownik Powiatowy ARiMR w Miętnem Marcin Jaroń;
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie Janusz Krawczyk;
• Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie Iwona Poreda;
• Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie kpt. Przemysław Czuj,
• Wiceprezes Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego Tomasz Połoczański;
• Radni Rady Miejskiej w Pilawie obecnej i poprzedniej kadencji;
• Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pilawa;
• Sołtysi oraz Przewodniczący Samorządu Mieszkańców;
• Byli dyrektorzy i pracownicy ośrodka kultury;
• Architekci, projektanci i inspektorzy nadzoru oraz wykonawca inwestycji;
• Przedstawiciele instytucji i zakładów pracy oraz przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Licznie zgromadzonych w sali widowiskowej gości powitała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie Dorota Niemiec-Jóźwicka, następnie głos zabrała Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian. W swoim wystąpieniu Burmistrz nawiązała do początków istnienia ośrodka kultury w Pilawie. Przypomniała także poszczególne etapy budowy obiektu, których realizacja trwała blisko półtora roku. Rozbudowa polegała na powiększeniu budynku, stworzeniu przestrzeni pod dodatkowe funkcje i podniesieniu standardu funkcji istniejących. W ramach inwestycji wybudowane zostały parkingi, dojścia i dojazdy, przyłącza mediów oraz oświetlenie terenu. Zagospodarowano przestrzeń poprzez nasadzenia zieleni. Wjazd na teren działki został utrzymany – od ul. Aleja Wyzwolenia oraz od ul. Letniskowej. Budynek posiada salę widowiskową, bibliotekę, sale zajęć, kręgielnię, bilard, lokal gastronomiczny oraz pomieszczenia administracyjne, techniczne, łazienki i magazynki. Na drugiej kondygnacji znajdują się sale zajęciowe oraz taras widokowy.
Obiekt jest jednym z najnowocześniejszych w regionie. Olśniewa estetyką, kolorystyką i nowoczesnym charakterem. Tak jak kultura wypełnia określoną przestrzeń, tak przestrzeń jest potrzebna do rozwoju kultury. Oddając ten piękny budynek po jego generalnym remoncie spełniamy wszelkie przesłanki, by stać się Miastem i Gminą kulturą bardzo silną – dodała.

W trakcie przemówienia przypomniała, że projekt został opracowany już w 2012 roku i od tego czasu poszukiwaliśmy możliwości pozyskania środków na jego wykonanie. Realizacja zadania możliwa była dopiero w 2017 r. dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu RPMA 05.03.00-pp.01-14-013/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka przyjazna Środowisku, Działania 03, Dziedzictwo Kulturowe. Łączna kwota dofinansowania wynosi 2 944 339,94zł, co stanowi 66,16% całkowitych wydatków kwalifikowanych – mówiła podczas uroczystości Burmistrz. Na zakończenie wystąpienia podziękowała serdecznie wszystkim za pracę i zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Szczególne słowa podziękowania w imieniu własnym i mieszkańców złożyła na ręce Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Janinie Ewie Orzełowskiej za dofinansowanie tego trudnego i kosztownego przedsięwzięcia.

W dalszej części uroczystości miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi. Do przecięcia wstęgi zaproszeni zostali: Posłowie na Sejm RP Grzegorz Woźniak i Czesław Mroczek, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki. W imieniu gospodarzy wstęgę przecięli: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie Dorota Niemiec-Jóźwicka oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie Sylwia Zakrzewska. Chwilę później proboszcz parafii w Pilawie ks. Andrzej Banasiuk dokonał poświęcenia całego obiektu, żeby dobrze służył wszystkim mieszkańcom.

Kolejnym ważnym punktem okolicznościowego spotkania było wręczenie podziękowań za zasługi dla pilawskiej kultury. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe „Anioły Kultury” wykonane w pracowniach plastycznych ośrodka kultury. W trakcie przemówień goście nie szczędzili słów uznania. Wiele razy gratulowali i składali moc najlepszych życzeń do rozpoczęcia nowego etapu działalności instytucji.

Po zakończeniu części oficjalnej można już było zwiedzać zmodernizowany obiekt. Mimo, że nie został on zbudowany od podstaw, nawet w najmniejszym stopniu nie przypomina już „starego” budynku ośrodka. Otwarta przestrzeń, jasne barwy oraz nowoczesny charakter, co chwila wywoływały uśmiech na twarzach zwiedzających. Piątkowej uroczystości towarzyszył koncert zespołu CzajkaBrass Band oraz wystawa malarska obrazów Pani Cecylii Dąbrowskiej z Trąbek.

« 2 z 2 »
Dodane w kategorii: Aktualności